Aktuality

5. 12 2017 zahajují žáci 1. – 3. ročníku plavecký kurz. Budeme každé úterý po dobu desíti týdnů dojíždět objednaným autobusem na plavecký stadion V Č. Krumlově. Sraz je vždy ve škole do 7:30. S sebou věci na plavání, svačinu a pití. Žáci, kteří se výuky v bazénu neúčastní, zůstávají ve škole.

Od 5. 12. 2017 zahajujeme kurz bruslení pro 4. a 5. ročník. Žáci s pedagogickým doprovodem budou po dobu 8 týdnů dojíždět linkovým autobusem na zimní stadion v Č. Budějovicích. S sebou helmu, brusle, vhodné oblečení a svačinu. Rozvrh hodin bude upřesněn.

Ve dnech 4. – 7.9.2017 je vstup do budovy základní školy zakázán.

Dne 8.9.2017 v 8.15h. proběhne první sběrová akce školy.

 

Ve dnech 5.-6.9.2017 se žáci základní školy budou učit Pod Ořechem, ve středu přijede divadlo Viďadlo. Ve čtvrtek mají žáci základní školy cvičení v přírodě – nácvik evakuace, praktický nácvik chování v mimořádných situacích i s polní kuchyní – koná se za každého počasí.

 

Školní družina bude v provozu od 7.00 do 16.20 h. takto:

4. – 6.9.2017 Pod Ořechem

7. – 8.9.2017 v učebně u Sokolů – žáci si ve středu přinesou podepsané přezůvky v látkovém sáčku či tašce.

 

Dne 4.9. 2017 se koná slavnostní zahájení školního roku Pod Ořechem.