Aktuality

Ve dnech 4. – 7.9.2017 je vstup do budovy základní školy zakázán.

Dne 8.9.2017 v 8.15h. proběhne první sběrová akce školy.

 

Ve dnech 5.-6.9.2017 se žáci základní školy budou učit Pod Ořechem, ve středu přijede divadlo Viďadlo. Ve čtvrtek mají žáci základní školy cvičení v přírodě – nácvik evakuace, praktický nácvik chování v mimořádných situacích i s polní kuchyní – koná se za každého počasí.

 

Školní družina bude v provozu od 7.00 do 16.20 h. takto:

4. – 6.9.2017 Pod Ořechem

7. – 8.9.2017 v učebně u Sokolů – žáci si ve středu přinesou podepsané přezůvky v látkovém sáčku či tašce.

 

Dne 4.9. 2017 se koná slavnostní zahájení školního roku Pod Ořechem.