Aktuality

SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 130. VÝROČÍ ŠKOLY V ŘÍMOVĚ

 

Dne 18. května od 19.30 hodin

Pod ambity v areálu kostela sv.Ducha

Program:

  1. Dvořák:  Moravské dvojzpěvy – výběr

J.S.Bach – Ch. Gounod:  Ave Maria

Lidová:              Keby som bol vtáčím

  1. Dvořák:  Pozdvihuji oči
  2. Smetana: Vltava (úryvek)
  3. Franck:          Panis Angelicus
  4. Dvořák:          Biblické písně č. 4 a č. 10

O sanctissima

  1. Schubert:       Ave Maria
  2. F. Händel:     Ombra mai fu
  3. Grancini:       Dulcis Christe

Anonym              Písnička

  1. Eben: Truvérská mše

 

Účinkují:

Bývalé žákyně školy: L. Jánská, B. Janová

Současní žáci: L. Sochacká – flétna, J. Kajgr – housle, M. Tichá – flétna, F. Tichá – violoncello

Sboreček: současní žáci a rodiče pod vedením ředitelky Jitky Pražákové

Hosté:

Iva Hošpesová – Voráčková    soprán

Aleš Voráček          tenor

Věra Bauerová       klavír

Anežka Vargová     flétna

Jana Hesová            klavír

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Ve dne: 4. května 2018 od 13.30 do 17.00 hod.

Co vzít s sebou:

vyplněnou žádost a potvrzení o očkování od lékaře,

rodný list dítěte, kartičku zdravotního pojištění

dítěte, občanský průkaz, doklad o bydlišti dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte se dostaví s uvedenými doklady ve stanoveném termínu do ZÁKLADNÍ ŠKOLY!!!!!

Každému dítěti bude přiděleno číslo, pod kterým bude uveřejněno přijetí. Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou     o nepřijetí informováni osobně. Seznam registračních čísel dětí přijatých bude uveřejněn do 1. června na dveřích školy, na nástěnce v průchodu do    MŠ, na webových stránkách obce.

 

 

Mgr. Jitka Pražáková

ředitelka školy

 

VÝSLEDKY ZÁPISU K POVINNÉMU ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v 1. ročníku

V NAŠÍ ŠKOLE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přijaty byly děti s tímto číslem jednacím:

12/2018/1

12/2018/2

12/2018/3

12/2018/4

12/2018/5

12/2018/6

12/2018/7

12/2018/8

12/2018/9

12/2018/10

12/2018/11

V Římově 30.4.2018                                                             Mgr. Jitka Pražáková

ředitelka školy

 

 

5. 12 2017 zahajují žáci 1. – 3. ročníku plavecký kurz. Budeme každé úterý po dobu desíti týdnů dojíždět objednaným autobusem na plavecký stadion V Č. Krumlově. Sraz je vždy ve škole do 7:30. S sebou věci na plavání, svačinu a pití. Žáci, kteří se výuky v bazénu neúčastní, zůstávají ve škole.

Od 5. 12. 2017 zahajujeme kurz bruslení pro 4. a 5. ročník. Žáci s pedagogickým doprovodem budou po dobu 8 týdnů dojíždět linkovým autobusem na zimní stadion v Č. Budějovicích. S sebou helmu, brusle, vhodné oblečení a svačinu. Rozvrh hodin bude upřesněn.

Ve dnech 4. – 7.9.2017 je vstup do budovy základní školy zakázán.

Dne 8.9.2017 v 8.15h. proběhne první sběrová akce školy.

 

Ve dnech 5.-6.9.2017 se žáci základní školy budou učit Pod Ořechem, ve středu přijede divadlo Viďadlo. Ve čtvrtek mají žáci základní školy cvičení v přírodě – nácvik evakuace, praktický nácvik chování v mimořádných situacích i s polní kuchyní – koná se za každého počasí.

 

Školní družina bude v provozu od 7.00 do 16.20 h. takto:

4. – 6.9.2017 Pod Ořechem

7. – 8.9.2017 v učebně u Sokolů – žáci si ve středu přinesou podepsané přezůvky v látkovém sáčku či tašce.

 

Dne 4.9. 2017 se koná slavnostní zahájení školního roku Pod Ořechem.