CHYTRÁ ŠKOLA ZŠ A MŠ ŘÍMOV Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT.

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016107
Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021. Cílem projektu je
rozvoj ZŠ a MŠ pomocí projektů zjednodušeného vykazování.
Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Římov.