Školní rok 2016/2017

  1. 9. Slavnostní zahájení školního roku Pod Ořechem

7. 10. Slavnostní zahájení Festivalu dětských knih, časopisů a her v Jihočeské knihovně v Č. Budějovicích

2. 11. Kladení věnců k pomníku padlých, zpívání hymny

16. 11. Cvičná evakuace

26. 11. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí J. Gurreho – zpívání vánočních písní s rodiči a dětmi

4. 12. Peklo – očistec – nebe

21. 12. Exkurze do vědecké knihovny, oddělení pro děti

22. 12. Vánoční hra Byla cesta ušlapaná – vystoupení rodičů a dětí

10. 1. Zahájení plaveckého kurzu pro 1. – 3. ročník a kurzu bruslení pro 4. ročník

24. 2. Maškarní rej

  1. 3. Výchovný koncert KSOJ Voda v hudbě

1. 4.  Vítání jara s rodiči a dětmi

7. 4. Zápis k povinné školní docházce

9. 4. Vítání občánků – vystoupení žáků

10. 4. Setkání se seniory – vystoupení žáků

6. 5. Pietní akt u pomníku padlých, pokládání věnců, zpívání hymny

17. 5. projekt Zdraví dětem

  1. 6. školní oslava MDD

3. 6. MDD Olympijské hry

8. – 9. 6. Výměnný pobyt žáků 2. -4. ročníku v Albrechtsbergu

12. 6. Logopedická prevence – Dr. Z. Koppová – seminář pro rodiče a pedagogy

27. 6. Školní výlet do Sladovny v Písku