Školní rok 2022 – 2023

Tento školní rok prožijeme v projektu ROK NA VSI.

PROJEKT

Název projektu: Zahrada MŠ a jídelna ZŠ a MŠ Římov Č. projektu 21/004/19210/231/005/002453 Program rozvoje venkova 4. výzva MAS Pomalší, Fiche Obnova vesnic

Díky dotační podpoře ze 4. výzvy PRV MAS Pomalší byly pořízeny nové herní prvky do zahrady mateřské školy, školní jídelna byla vybavena novými jídelními stoly se židlemi, pulty na odkládání nádobí, novou podlahovou krytinou, prahy do dveří a sítěmi do oken proti hmyzu.
Celkové náklady projektu činily 363.586,45 Kč, přičemž dotace činí 288.000,- a spoluúčast obce 75.586,45 Kč.
Tato akce byla spolufinancována Evropskou unií.

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku povinné školní docházky v roce 2023 – 2024

PŘIJATI:

SEZNAM DĚTÍ

PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ŘÍMOV

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

BYLY PŘIJATY DĚTI S TÍMTO IDENTIFIKAČNÍM KÓDEM:

ŠkŘí/72/2023-01                                ŠkŘí/72/2023-13  

ŠkŘí/72/2023-02                                ŠkŘí/72/2023-14

ŠkŘí/72/2023-03                                ŠkŘí/72/2023-15

ŠkŘí/72/2023-04                                ŠkŘí/72/2023-16

ŠkŘí/72/2023-05                                ŠkŘí/72/2023-17

ŠkŘí/72/2023-06                                ŠkŘí/72/2023-18

ŠkŘí/72/2023-07           

ŠkŘí/72/2023-08           

ŠkŘí/72/2023-09           

ŠkŘí/72/2023-10          

DNE: 17.4.2023                                                                                                     Mgr. Jitka Pražáková, ředitelka školy