Školní rok 2022 – 2023


Tento školní rok jsme prožili v projektu ROK NA VSI.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům, panu starostovi a hlavně panu farářovi, který vždy přišel v době církevních svátků, tradic, přinesl s sebou zajímavý materiál a pokaždé jinou formou, zajímavě, objevně je žákům přiblížil. Dále bych chtěla na těchto místech poděkovat panu Káparovi za úpravu školního záhonu, paní Tiché za podporu a pomoc zvláště ukrajinským dětem a žákům, paní Panochové za celoroční spolupráci a pomoc s Masopustem a Vynášení Morany. Zvláštní dík a respekt za pomoc pro celou školu je pro „Sedm statečných“ rodičů, kteří si vzali dovolenou a věnovali se na 600 procent(a kdyby to šlo, tak ještě více bez ohledu na sebe) 5 dnů a nocí našim žákům ve škole v přírodě.

1. 9. 2022 Slavnostní zahájení školního roku pod ořechem, přivítání prvňáčků

12. 10. 2022 Projekt Rok na vsi – Návštěva Hoslovického mlýna

2. 11. 2022 Projekt Rok na vsi – povídání s  panem farářem o Svátku zemřelých, křesťanských a lidových tradicích

7. 11. 2021 Projekt Rok na vsi: Dýňový den – dlabání dýní, vaření dýňové polévky, krouhání a šlapání zelí

10. 11. 2022 Projekt Rok na vsi – povídáním s panem farářem o Sv. Martinu

15. 11. 2022 – zahájení plavecké výuky 1., 2., a 3. ročník

2. 12. 2022 Rok na vsi – povídání s panem farářem o Sv. Mikuláši

5. 12. 2022 Rok na vsi: Čertí škola

21. 12. 2022 Rok na vsi – Máme se rádi – společné vánoční zpívání dětí, žáků, seniorů a pedagogů s rodinnou kapelou Tichovských

22. 12. 2022 Třídní besídky

25. 1. 2023 Ukončení plavecké výuky

21. 2. 2023 Projekt Rok na vsi – Masopust, výroba masek, Žádost o povolení koledy na radnici, Růžičková koleda, Vařečková koleda, dětské koledování

22. 2. 2023 Projekt Rok na vsi – povídání o masopustu s panem farářem

24. 3. 2023 Projekt Rok na vsi – pan farář – Zvěstování

29. 3. 2023 Ukázka dravců – celoškolní akce

4. 4. 2023 Rok na vsi – Velikonoční pouť po pašijové cestě s panem farářem. Příběh Ježíše Krista.

28. 4. 2023 Rok na vsi – Čarodějnice

5. 5.2023 Vernisáž výstavy k projektu Rok na vsi

1. 6. 2023 Dětský den – den plný her, putování za zmrzlinou do Velešína s přírodovědnými úkoly

5. 6. 2023 – 9. 6. 2023 – Škola v přírodě ve Stožci – Život pravěkých Šumavanů

13.6. 2023 Páťáci – Praha

21. – 22.6. 2023 Albrechtsberg – partnerská návštěva žáků

28.6.2023 Páťácká rozlučka

Našli jsme paní učitelky pro naše žáky, které je budou mít rády, budou jejich průvodkyněmi na cestě za poznáním. A zároveň kolegyně, které budou mít rády i nás, kterým vyhovuje práce v týmu, formativní hodnocení, pozitivní pohled na problém. Těšíme se na společnou cestu školním rokem 2023 – 2024. Začínáme v pondělí 4. září v 7.55 h. Pod Ořechem.


Začínáme v pondělí 4. září v 7.50 h. Pod Ořechem. Na začátku cesty (a doufáme, že i v průběhu a na konci) se sejde společně celý spolupracující tým: pedagogové, provozní zaměstnanci, děti, žáci, rodiče a pan starosta.

PROJEKT

Název projektu: Zahrada MŠ a jídelna ZŠ a MŠ Římov Č. projektu 21/004/19210/231/005/002453 Program rozvoje venkova 4. výzva MAS Pomalší, Fiche Obnova vesnic

Díky dotační podpoře ze 4. výzvy PRV MAS Pomalší byly pořízeny nové herní prvky do zahrady mateřské školy, školní jídelna byla vybavena novými jídelními stoly se židlemi, pulty na odkládání nádobí, novou podlahovou krytinou, prahy do dveří a sítěmi do oken proti hmyzu.
Celkové náklady projektu činily 363.586,45 Kč, přičemž dotace činí 288.000,- a spoluúčast obce 75.586,45 Kč.
Tato akce byla spolufinancována Evropskou unií.

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku povinné školní docházky v roce 2023 – 2024

PŘIJATI:

SEZNAM DĚTÍ

PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ŘÍMOV

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

BYLY PŘIJATY DĚTI S TÍMTO IDENTIFIKAČNÍM KÓDEM:

ŠkŘí/72/2023-01                                ŠkŘí/72/2023-13  

ŠkŘí/72/2023-02                                ŠkŘí/72/2023-14

ŠkŘí/72/2023-03                                ŠkŘí/72/2023-15

ŠkŘí/72/2023-04                                ŠkŘí/72/2023-16

ŠkŘí/72/2023-05                                ŠkŘí/72/2023-17

ŠkŘí/72/2023-06                                ŠkŘí/72/2023-18

ŠkŘí/72/2023-07           

ŠkŘí/72/2023-08           

ŠkŘí/72/2023-09           

ŠkŘí/72/2023-10          

DNE: 17.4.2023                                                                                                     Mgr. Jitka Pražáková, ředitelka školy