Školní roky 2019 – 2022

 

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

 

INFORMACE K

ZÁPISU DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Termín: 6. duben 2022

Čas: 13.30 – 17.00 hodin

Zápis bude probíhat v budově základní školy.

Zákonný zástupce vyplní na místě formulář Žádost o přijetí a předloží:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • doklad o bydlišti dítěte

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, tedy děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6 let. Zapsány budou i děti, které přicházejí po odkladu povinné školní docházky.

 • O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která při tom přihlíží ke kapacitě školy.
 • Přednostně budou přijaty do prvního ročníku děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Římov a děti, které mají sourozence, který už navštěvuje naši školu.
 • Pokud nebude možno přijmout všechny ostatní přihlášené děti, rozhodne se losem.  Průběh losování bude úředně ověřen. 

 

Odklad školní docházky

K žádosti o odklad je nutno dodat vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny a Dětského lékaře nejpozději do 20. dubna 2022.

 

Předčasný zápis

 1. Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, musí mít doporučení PPP.
 2. Dítě, které dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2022, musí mít doporučení PPP a doporučení pediatra.

 

Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno na jednotlivé adresy, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu kódů přijatých dětí na webových stránkách školy a na úřední desce školy od 21. 3. 2022 po dobu 15 dnů.

 

Potřebné kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Římov

ředitelka školy: Mgr. Jitka Pražáková

e-mail: zsams@rimov.cz

Tel.: 727920717


Základní škola a Mateřská škola Vás zve na cyklus setkání zaměřených na informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému s dostatečným prostorem k diskusi financované z projektu EU ŠABLONY II.

SOUČASNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

Mgr. Jana Písková, speciální pedagožka

 1. setkání: 10.2. STRUKTUROVANÉ UČENÍ

      2.setkání: 14.2. KOMUNIKAČNÍ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

 1. setkání: 17.2. JAK MLUVIT, ABY NÁS DĚTI POSLOUCHALY

Místo: jídelna ZŠ

Čas: od 16.00 hodin

S sebou: dobrou náladu a otázky do diskuze

                                                                           Mgr. Jitka Pražáková

 

 

NAŘÍZENÁ KARANTÉNA 

Vzhledem k pozitivním výsledkům testů na COVID 19 v naší škole nařídila Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích žákům, kteří se zúčastnili vyučování ve středu 27.1. a ve čtvrtek 28.1.2022, karanténu do jí určeného termínu, po kterém se ti, kteří nebudou vykazovat ŽÁDNÉ PŘÍZNAKY onemocnění COVID 19 vrátí do školy. Při návratu se otestují antigenním testem.

 

Informace k testování žáků 

Kdy: každé pondělí při příchodu do školy
Kdo: všichni žáci bez očkování, s očkováním, po prodělané nemoci
Organizace a provedení: nezměněno
Postup po zjištění pozitivity ve škole: Spolužáci zůstávají do výsledku PCR testu ve škole, mají ale nasazenou roušku a jsou odděleni od ostatních žáků.

 

Oznámení o nařízené karanténě

Od středy 24.11.2021 je nařízena karanténa pro žáky I.(1., 3.r.), II.(2.r.), III.(4., 5.r.), kteří byli ve škole a na plavání ve dnech 22. a 23. 11. 2021.

Žáci zůstanou doma. V průběhu středy získají od svých třídních učitelek rozvrh a materiály pro distanční výuku.

Karanténa trvá 14 dnů, to je do 7.12.2021.

Pokud si rodič zajistí kontrolní PCR test s odstupem minimálně 5 dní (nejdříve od 28. 11. 2021) od posledního kontaktu s nakaženým, nejpozději však do 10 dní od posledního kontaktu a bude negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 29. (kdo nebyl na plavání a byl v pondělí ve škole), jinak 30. 11. 2021. 
Žáci, kteří nebyli ve škole v pondělí a úterý 22. a 23. 11. 2021, ukončí dobu své nemoci či karantény, budou bezpříznakoví, přijdou do školy. Prosím rodiče, aby tuto skutečnost oznámili 2 dny dopředu, abychom mohli připravit smysluplnou organizaci výuky a zajistit stravování.

Organizace prvního týdne

Všichni rodiče dostali pokyny k časům příchodu i odchodu ze školy.

Školní družina funguje pro všechny potřebné žáky od 1.9. od 6.55 do 15.20 h.

Obědy se vydávají pro přihlášené žáky od 11.00 hodin. 

Testování se provádí při příchodu do školy v testovací místnosti obvyklým způsobem ve stejné organizaci jako v minulém roce v termínech: 1., 6., 9. září. 

Ve škole i v jídelně a školní družině jsou zajištěna a budou dodržována pravidla pro zvýšenou hygienu osob a prostředí.

 ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

 

INFORMACE K

ZÁPISU DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

Vzhledem k situaci se mění termín přijímacího řízení.

 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Rodiče podávají žádost o zápis dítěte k povinnému základnímu devítiletému vzdělávání v papírové formě: v termínu od 8. 4. do 9. 4. 2021 vhodí zákonný zástupce vyplněnou a podepsanou ŽÁDOST O PŘIJETÍ do schránky v budově základní školy (k vyzvednutí na místě zápisu – v budově ZŠ od 14.00 do 15.20 h., možnost zaslání žádosti emailem – kontaktujte ředitelku školy zsams@rimov.cz). Po tomto termínu je možný zápis dítěte do naší školy po telefonické domluvě až do 30.4.2021

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, tedy děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let. Zapsány budou i děti, které přicházejí po odkladu povinné školní docházky.

Předčasný zápis

 1. Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021, musí mít doporučení PPP.
 2. Dítě, které dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2021, musí mít doporučení PPP a doporučení pediatra.

 

Přijaty budou všechny děti. Jestliže jich bude 15, bude pro ně zřízena samostatná třída.

Výsledky budou zveřejněny na webové stránce školy, na dveřích základní školy od 10. 5. 2021 po dobu 15 dnů.

 

Potřebné kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Římov

ředitelka školy: Mgr. Jitka Pražáková

e-mail: zsams@rimov.cz

Tel.: 727920717

Informace k provozu školy od 1. března 2021

Pro všechny žáky školy je povinná distanční výuka.

 

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Pro žáky I.(1.r.) a II.(2., 3. r.) je povinná prezenční výuka.

Pro žáky III. (4., 5.r.) opět povinné vzdělávání distančním způsobem.

Organizace pohybu žáků ve škole i v družině se nemění.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Pro žáky v distanční výuce bude fungovat výdejové okénko a poskytnut každému přesný čas výdeje, který je povinen dodržet.

 

 

Informace k provozu školy od 30. listopadu 2020

Pro žáky III.(4., 5.r.) se obnovuje povinná prezenční výuka.

Není možné mísit kolektivy tříd, nebude tedy pro ně fungovat družina, ale žákům bude po příjezdu do školy umožněn pobyt ve třídě s dozorem.             Žáci, kteří bydlí v Římově, přijdou do budovy školy v 8.05 hodin. 

 

Informace k provozu SZUŠ NATANAEL                         od 25. listopadu 2020

se obnovuje prezenční výuka v podmínkách jako v červnu 2020:

Pečlivé dodržování hygienických pravidel SZUŠ NATANAEL.                                Do školy je povolen vstup pouze v roušce a pouze do prostoru školní družiny, zúčastní-li se rodiče výuky, setrvají po celou dobu ve třídě s dítětem.                 Po výuce opustí účastníci neprodleně budovu školy.

 

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Pro žáky I.(1.r.) a II.(2., 3. r.) se obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro žáky III. (4., 5.r.) pokračuje povinné vzdělávání distančním

způsobem s individuálními konzultacemi.

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, bude upraven rozvrh.

Výuka I. (1.r.) začíná v 7.50 hodin.

Výuka II. (2., 3.r.) začíná v 8.00 hodin.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Provoz školní družiny a školní jídelny bude fungovat pro žáky osobně přítomné ve škole v režimu jako před zavřením školy.  Pro žáky v distanční výuce bude fungovat výdejové okénko a poskytnut každému přesný čas výdeje, který je povinen dodržet.

 

 


OD 15. do 23. října 2020 bude pro žáky zavedena distanční výuka.

Prosíme rodiče o spolupráci při domácím vzdělávání.

V týdnu 26.10. – 30.10. budou podzimní prázdniny.


Organizace týdnů od 12.10. do 23.10.2020

Do školy patří jen zdravé dítě. Rodič je zodpovědný za to, že dítě, které dává do ZŠ, je zcela zdravé, nebylo v kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, neprojevuje žádné z jeho příznaků (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům v přesně vymezený čas, nikoliv doprovázejícím osobám.

Po vyučování odcházejí žáci, kteří nepůjdou do školní družiny, bez prodlení domů.

Krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol.

Milí rodiče, zkontrolujte, prosím, každý den, zda má vaše dítě v tašce čistou roušku v sáčku.

Podzimní pečení brambor ani Dýňový den se nekonají.

Podzimní prázdniny:    26.10. – 30.10. 2020

 

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020


Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách ode dne 25.5.2020:

Upozornění:

-Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům v přesně vymezený čas, nikoliv doprovázejícím osobám.

-Po vyučování odcházejí žáci, kteří nepůjdou do školní družiny, bez prodlení domů.

– Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
– Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

z materiálu MŠMT dne 30.4.2020:

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole.

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.3
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.                        Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.         

 Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

 Ranní družina není poskytována.

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Školní stravování – vydávání obědů při zajištění pravidel. (ve třídě).

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

 

Výsledky  přijímacího řízení k povinnému základnímu vzdělávání

Přijato bylo všech 13 dětí.

 

 

INFORMACE K

ZÁPISU DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy a s opatřením k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Rodiče podávají žádost o zápis dítěte k povinnému základnímu devítiletému vzdělávání v papírové formě: v termínu od 2. do 8. 4. 2020 vhodí zákonný zástupce vyplněnou a podepsanou ŽÁDOST O PŘIJETÍ do schránky v budově základní školy (k vyzvednutí na místě zápisu – v budově ZŠ, možnost zaslání žádosti emailem – kontaktujte ředitelku školy zsams@rimov.cz).

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, tedy děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let. Zapsány budou i děti, které přicházejí po odkladu povinné školní docházky.

Předčasný zápis

 1. Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, musí mít doporučení PPP.
 2. Dítě, které dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2020, musí mít doporučení PPP a doporučení pediatra.

 

Přijaty budou všechny děti. Jestliže jich bude 15, bude pro ně zřízena samostatná třída.

Výsledky budou zveřejněny na webové stránce školy, na dveřích základní školy od 20. 4. 2020 po dobu 15 dnů.

 

Potřebné kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Římov

ředitelka školy: Mgr. Jitka Pražáková

e-mail: zsams@rimov.cz

Tel.: 727920717

 

 

Opatření k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví


Od 11.3.2020 – do odvolání bude základní škola uzavřena. Žáci jsou povinni učit se podle zaslaných materiálů v domácím prostředí. Učitelky jsou s nimi v kontaktu, každý žák se může kdykoli zeptat, konzultovat, čemu neporozuměl…

 

Od 17.3.2020 do odvolání je uzavřena mateřská škola.

 

 


ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018


SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 130. VÝROČÍ ŠKOLY V ŘÍMOVĚ

 

Dne 18. května od 19.30 hodin

Pod ambity v areálu kostela sv.Ducha

Program:

 1. Dvořák:  Moravské dvojzpěvy – výběr

J.S.Bach – Ch. Gounod:  Ave Maria

Lidová:              Keby som bol vtáčím

 1. Dvořák:  Pozdvihuji oči
 2. Smetana: Vltava (úryvek)
 3. Franck:          Panis Angelicus
 4. Dvořák:          Biblické písně č. 4 a č. 10

O sanctissima

 1. Schubert:       Ave Maria
 2. F. Händel:     Ombra mai fu
 3. Grancini:       Dulcis Christe

Anonym              Písnička

 1. Eben: Truvérská mše

 

Účinkují:

Bývalé žákyně školy: L. Jánská, B. Janová

Současní žáci: L. Sochacká – flétna, J. Kajgr – housle, M. Tichá – flétna, F. Tichá – violoncello

Sboreček: současní žáci a rodiče pod vedením ředitelky Jitky Pražákové

Hosté:

Iva Hošpesová – Voráčková    soprán

Aleš Voráček          tenor

Věra Bauerová       klavír

Anežka Vargová     flétna

Jana Hesová            klavír

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Ve dne: 4. května 2018 od 13.30 do 17.00 hod.

Co vzít s sebou:

vyplněnou žádost a potvrzení o očkování od lékaře,

rodný list dítěte, kartičku zdravotního pojištění

dítěte, občanský průkaz, doklad o bydlišti dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte se dostaví s uvedenými doklady ve stanoveném termínu do ZÁKLADNÍ ŠKOLY!!!!!

Každému dítěti bude přiděleno číslo, pod kterým bude uveřejněno přijetí. Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou     o nepřijetí informováni osobně. Seznam registračních čísel dětí přijatých bude uveřejněn do 1. června na dveřích školy, na nástěnce v průchodu do    MŠ, na webových stránkách obce.

 

 

Mgr. Jitka Pražáková

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ve dnech 4. – 7.9.2017 je vstup do budovy základní školy zakázán.

Dne 8.9.2017 v 8.15h. proběhne první sběrová akce školy.

 

Ve dnech 5.-6.9.2017 se žáci základní školy budou učit Pod Ořechem, ve středu přijede divadlo Viďadlo. Ve čtvrtek mají žáci základní školy cvičení v přírodě – nácvik evakuace, praktický nácvik chování v mimořádných situacích i s polní kuchyní – koná se za každého počasí.

 

Školní družina bude v provozu od 7.00 do 16.20 h. takto:

4. – 6.9.2017 Pod Ořechem

7. – 8.9.2017 v učebně u Sokolů – žáci si ve středu přinesou podepsané přezůvky v látkovém sáčku či tašce.

 

Dne 4.9. 2017 se koná slavnostní zahájení školního roku Pod Ořechem.