školní rok 2017/2018

4. 9. 2017 Slavnostní zahájení školního roku Pod Ořechem

7. 9.  Projektový den v terénu

8. 9. Sběr papíru

28. 10. Vítání občánků

31. 10. Dýňový den

5. 12. Mikulášský den, zahájení plaveckého výcviku pro 1. – 3. ročník, zahájení kurzu bruslení pro 4. – 5. ročník

9. 12. Vánoční jarmark Pod Ořechem

9. 12. Adventní koncert žáků 4. – 5. roč. v Č. Budějovicích

21. 12. Vánoční hra – vystoupení žáků 1. – 5. ročníku

You may also like...